top of page

Отець Августин Волошин як кандидат на першого митрополита Мукачівського
Працюючи цими днями над листуванням Преосвященного Владики Діонізія Няради, єпископа Крижевацького з митрополитом Андреєм Шептицьким, яке знаходиться у Центральному Державному Історичному Архіві у Львові (ЦДІАЛ), натрапив на один дуже цікавий лист від 29 грудня 1937 р. Він кидає світло на кадрові пропозиції у Мукачівській єпархії і Львівській архиєпархії станом на той час.


У згаданому листі Діонізій Няраді прогнозує Митрополиту ситуацію, яка може скластися у Мукачівській єпархії найближчим часом. Згідно його джерел у Римі, Преосвященний Олександр Стойка, єпископ Мукачівський може бути перенесений на інше місце служіння, оскільки на нього до Апостольської Столиці надійшла якась поважна скарга. Про її зміст він не пише нічого, хоча з контексту виглядає, що автор листа є в курсі справи.


На випадок, коли б до цього дійшло, єпископ Крижевацький пропонує митрополиту Андрею підтримати утворення Митрополії на базі Мукачівської єпархії, а як кандидата на першого митрополита він пропонує отця Августина Волошина. Він стверджує, що той є вдівцем, але людиною дуже працьовитою і з характером. До того ж він давно його знає.


Преосвященний Діонізій Няраді також сигналізує Митрополиту, що за наявною інформацією, Апостольська Столиця є готовою призначити єпископа на Марморощину. Як кандидата він пропонує отця Олександра Хіру, каноніка.


Преосвященний Няраді інформує митрополита Андрея рівно ж і про те, що Польська Амбасада у Римі пробує вплинути на призначення до Львова єпископа-помічника. Покликаючись на приклад митрополита Загребського Антона Бауера, він радить Митрополиту вже тепер подумати над кандидатурою, яку він вважатиме достойною, щоби після його смерті на було великих потрясінь у Архиєпархії.


Лист, про який ведеться мова, містить ще багато інших досить цікавих моментів, які вартують окремої уваги. Моєю ж ціллю є тільки донести до кола дослідників даної проблематики про віднайдення листа та опублікувати його.


ТЕКСТ ЛИСТА

(Мова та правопис оригіналу збережені)


Ваша Ексцеленция !


З нагоди Різдвяних Свят і Нового Року пересилаю найсердечнійші желання для Вас і для цілої метрополії.


Був єм в Римі сімі днямі задля Преосв[ященного]. [Василя] Такача. Він там закликаний. Здаєся що є намірення єго перенести на Підкарпаття або до Гайдурога на Угорщину.


Тяжку скаргу вислано на Преосв[ященного]. [Олександра] Стойку. Не знати як сей вопрос скінчиться.


Тепер би мав бути рішений вопрос епіскопа за Марморощину. Пропонував єм о. [Олександра] Хиру, каноніка і ректора богословії у Ужгороду.

За случай перенесення Преосв[ященного]. Стойки думаю що би одинокій був спосібний за столицю у Ужгороду як першій метрополит монс. Волошин [Августин], директор […] у Ужгороду. Він вдовец бездітний, але працьовитий і повний характер. Знаю його давно.


Недавно помер в Загребі метр[ополит]. Бауер [Антон, † 7.XII.1937 р.] гарною смертю, якщо було и життя красне. Він перед смертю пару літ мав молодого […] cum iure successionis [з правом наслідства]. По смерти не було жадного тертя.

Буваючи в Римі чув єм з одної сторони що при Амбасаді Польской глядают Ексцеленції помічника, не знаю чи cum iure successionis. Прошу, о скілько можут Ексцеленция, нехай і сей вопрос упорядкуют. У нинішних часах річ надзвичайно важна.


Кард[инал]. Tisserant [Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent] певно буде помагати.


Найсердечнійше во Господі поздоровляю і всего добра бажаю. Перед авдієнциєю у Св. Отца на серцю носив єм Вашу Ексцеленцию задля благословення.


Прошу не забути і на мене у св. молитвах.

Під ⁒ висилаю пісмо о. Майка [Іпатій Іван ЧСВВ] з Аргентини. Прошу позволити Сестрам на виїздь.


Крижевці, дня 29/XII.[19]37.


† О.Діонисій,

eп[ис]к[о]п.


ЦДІАЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 158.


Comments


bottom of page