top of page

«Найвидатніший представник ворожого до Польської Держави відламу українського суспільства»


Характеристика Старости у Перемишлянах на о. Климентія Шептицького


Постать отця Климентія Шептицького заслуговує як в Українській Греко-Католицькій Церкві так в Українській державі на особливе місце поряд з праведним митрополитом Андреєм Шептицьким. Це стало зрозумілим та очевидним у 2019 р., коли як на державному так і загальноцерковному рівні відбувалися святкування 150-ліття від дня його народження.Обширна Біографія отця Климентія, автором якої став д-р Іван Матковський, яка стала головним рушієм святкувань, відкрила усім не тільки знані сторінки його життя, але і ті, які потребують більш детального дослідження. Очевидно, таких сторінок є немало, а для того, щоби їх відкрити, потрібно багато часу провести у пошуках архівних документів. Кожен з них, які вдається віднайти, є справді важливим понад золото.


Для того, щоби полегшити дослідникам вивчення історичних документів, Польські Архіви вже кілька років поспіль розпочали їх публікацію у електронному вигляді. І ось перші добрі вістки. Сьогодні о. Руслан Піх ЧНІ, відомий дослідник архівних документів, переслав мені посилання на папку, у якій міститься характеристика Старости Перемишлянського на о. Климентія Шептицького, яку він дає на прохання Воєводства у Львові.


Сам документ знаходиться у Варшаві в Archiwum Akt Nowych, в архівній папці під назвою «Biskupstwa, konsystorze, kapituły i dziekanaty - grecko-katolickie - utworzenie, delimitacje, nominacje, uposażenie, majątki i inne - arcybiskupstwo we Lwowie (t.I).». Архівний шифр - 2/14/0/5/449, колекція - Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, аркуші – 35-36.


Після отримання посилання на згадану характеристику, я відразу її знайшов та вирішив перекласти українською і представити зацікавленій публіці. Найголовнішим лейтмотивом характеристики є переконання Старости у Перемишлянах у тому, що о. Климентій Шептицький є найвідомішим представником українського суспільства, який є вороже наставлений до Польської Держави. При цьому автор звертає увагу на його надзвичайні високі людські здібності та дипломатичний хист.


Висловлюю вдячність о. Руслану Піху за те, що віднайшов та вказав мені місце, де знаходиться згаданий архівний документ.Польський оригінал


Український перекладКопія: exhibit L.14.678/1923

½

Перемишляни, дня 28 липня 1923 р.


Староство у Перемишлянах

L.151/Inf.


О[тець] Климентій Шептицький.

Інформація.


До Воєводства

(Інформаційний відділ)

у Львові


Відносно попереднього листа від дня 19 липня м[инулого]. р[оку]. L.T.B.B. 2673/23 скерованого до Воєводства в Тернополі, через рескрипт того ж Воєводства від дня 25 липня 1923 [р.] L.2757/23 Inf. представляю наступну інформацію про о. Климентія Шептицького.

О. Климентій (світське ім’я Казимир) Шептицький, брат Митрополита, настоятель руського [українського – ред.] монастиря ОО. Студитів в Уневі є на цих теренах найвидатнішим представником ворожого до Польської Держави відламу українського суспільства і головою антидержавної діяльності його сфер в цім повіті.


Людина дуже інтелігентна і освічена, надзвичайно спритний і хитрий з відмінними дипломатичними здібностями, ніколи не висуває себе на перший план і ніколи в своїй роботі на наражає себе, ані також не заангажовується.


Супроти влади здавалося б покірний і лояльний, виступає головно тільки як захисник «переслідуваних» за антидержавну діяльність священиків і монахів з Унівського монастиря, або інших – світських українських агітаторів, як тутешніх так і чужих, намагаючись показати їхню роботу такою, яка входить до сфери душпастирського служіння або такою, як є дозволеною освітньою діяльністю.


Залишився і залишається надалі у тісному контакті як з усіма найвідомішими агітаторами Петрушевичевськими [прихильниками Євгена Петрушевича – ред.], які проживають в цьому повіті, (такими як Мирон Луцький, бувший помічник Василя Вишиваного, о.Селезінка [Микола – ред.] з Янчина [ґміна у Перемишлянському районі – ред.], тесть Петрушевича, Др Свістель [Франц – ред.], адвокат з Перемишлян, шваґро Петрушевича, о. Омелян Ковч, греко-католицький парох у Перемишлянах, відомий і зажерливий діяч Петрушевича,) як і чужими, особливо тими, які мешкають у Львові.


В часі виборів і українських саботажів восени 1922 [р.] був дуже рухливим в постійних роз’їздах між Перемишлянами і Львовом.


На дорозі між Уневом і Перемишлянами, вночі, серед проливного дощу, разом з о.Ковчем мав наради.


З конкретних фактів його нелегальної антидержавної і конспіраційної діяльності можу подати тільки наступні:


1) переховування в монастирі унівських підозрюваних представників, а також дезертирів з П[ольського]. В[ійська].

2) наявність у його робочому столі в Уневі тайних довірених копій міністерських і воєводських рескриптів у справі боротьби з антивиборчою та терористичною діяльністю Петрушевича осінню 1922 [р.]


Весною 1923 [р.] о. Климентій Шептицький спровадив з Риму до Львова О.Д[жованні]. Дженоккі [з 1920 р. Апостольський візитатор Галичини – ред.], папського делегата, виїхавши і повернувшись назад у невідомий для мене до сих пір спосіб без паспорту з тутешнього Староства.


Про його спеціальні контакти з о. Олександром Ковальським нічого позитивного сказати не можу, однак його часті виїзди до Львова свідчать про те, що він тримає тісні зв’язки з усіма, яких його потрібно.


Староста:

/Підпис/


Comments


bottom of page