top of page

Листування єпископа Діонізія Няраді з митрополитом Андреєм Шептицьким (1936-1938 рр.)


1936 РІК


Лист № 93


Ваша Ексцеленция !


З нагоди 35-ліття вступлення на Митрополичий Престіл я підписую всьо що виказав в імени священства і вірних Преосв[ященний]. Никита [Будка – ред.] і прошу приняти і від нас найсердечнійші желання за щаслившу будучність.


З висловом особливої пошани і любови оставаю


Крижевці, дня 27/І.1936.


† О.Діонисій,

eпископ.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 146.
Лист № 94


Ваша Ексцеленция !


На цінне пісмо сей час відписую:


Разом з Вашою Ексцеленциєю чекаємо і ми всі на руку Милосердия Божого що до запаленя цілого світа. З Риму повідомляют так, що є надії на спокійне рішення, хотяй то виглядає бесіда по сердцю більше як по розуму. Крім того у нас то явна тайна, що Франция потиснула Італию до війни і дали її 5 міліардів франків пожички.

Дуже буду тішитися, єсли мені Господь позволить і сего року перебути з Вашою Ексц[еленцією]. у Підлютім. Для мене то був правий відпочинок.

Що до нещастного Павла[?] то прошу на деякій спосіб у газетах дати повідомлення, що я ані жадний другій для него не беремо відповідальність і не будемо платили жадних довгів.

Дуже боюся за тіх моїх хлопців у малої семинарії, щоби він і тіх дітей не зіпсув. Пісав єм до о. Ректора, але не маю від него жадної відповіди. При нагоді прошу спімнути о. Ректорові, най не позволяє зносин дітям з Павлом.


Найсердечнійше во Господі здоровлю і прошу о св. молитви.


Крижевці, дня 4/2.1936.


† О.Діонисій,

eп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 142.
Лист № 95Ч. 6315. 1936


Ваша Ексцеленция !


У мене недавно першій случай позволеня переходу на латинскій обряд позволений и то від самой Конгрегації. Думаю на Конгрегацию вислати акт змісту, які під ⁒ пересилаю.

Знаю що у Вас того більше було і певно Ви протестовали против сего. Усміляюся попросити перепис такого одного акту, у котрим цитовані Декреті Ап[остольскаго]. Престола, котрі заборонюют перехід з одного обряду на другій без канонскої причини.

Як Ексцеленция уважают добрим, прошу мій акт надоповнити, кориговати і т.д.


Во Господї поздоровляю і прошу о св. молитви.


Крижевці, дня 20/ІІ.1936.


† О.Діонисій,

eпископ.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 144.

Лист № 96Ваша Ексцеленция !


Перепрошую, що аж тепер пересилаю желання за праздник Пасхи для Вашой особи як і для цілої Метрополії: Христосъ воскресе!

Дуже прошу о слідуючу річъ sub discretione:


1. О[тець]. Костюк [Михайло – ред.], священник з Козарцу, був приняти на 10 літ до Криж[евацької]. епархії. Преосв[ященний]. Хомишин[Григорій – ред.] пісменно обіцяв йому, що по 10 роках прийме його назад. О[тець]. Костюк дуже добрий священник і він би міг тепер ту осягнути горожанство без жадної. Має 2 синів, оден вже за гімназию. Але жінка наперає: вертати, вертати до Галичини.

Він просить мене о відпустку. Я не можу на підставі того обіцяння, яке я йому дав перед 10 рокамі, не дати йому відпустки, якої йому дав вже за просьбу до єпархії Станиславівскої. И на його просьбу я напишу, що годжуся на його відпустку. Але, єсли можливо, то дуже прошу, щоби Ексцеленция принаймій ще за рік віддалили прийняття, бо я його дуже потребую. Може за рік буде можливо щось зробити.

2. Так само дуже ургує о відпустку о[тець]. Слиж [Сигизмунд (Жигмонд) – ред.] з Дервенти. Він має 5 дітей і дуже слабе отримання, але він ще не окінчив свої роки, а має вже Югослав[ське]. горожанство.

Найсердечнійше во Господі поздоровляю і всего добра від Спасителя прошу і желаю.


Маю намірення на 9/V. поіхати до Риму на виставу.

Чи Ексцеленция мают щось, щоби я міг упорядкувати ?

Чи би не міг о[тець]. Ігумен [Климентій Шептицький – ред.] зі мною приїхати ?

Що буде з нашою Конференциєю ? Час би було розділити предмети до оброблення.


Ще раз: Христосъ воскресе!

Прошу о. св. молитви.


Загреб, 18/IV.[19]36.


† О.Діонисій,

eп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 162.
Лист № 97


Ваша Ексцеленция.


Вчера вернув єм з Риму і сей час відписую на цінне писмо від 8/V.1936 у справі с[естри]. Василії.

Я до тепер не давав по зволення, бо єм думав, що то у ней дочасна антипатія против одної або другої тутуйшої Сестри, котра з часом перейде, як сестра ступить до правої працї межи своїм народом. Али коли Ваша Ексцеленция думає на підставі релацій тамтїйших Сестер і витревалости С[естри]. Василії, що у неї праве покликання до контемплативного життя, я сей час даю своє благословення, вислухавши і тутейші Сестри.

Що би справа С[естри]. Василії була дефинитивно докінченна і вона осягла повний спокій на новім місцї, годжуся, щоби була і інкардинована до нового контемплативного монастиря, єсли Ваша Ексцеленция тримає то можливим на основі права і монастирских Правил нового контемплативного монастиря, по яких мают нови Сестри жити.


Перепоручаючи себе і єпархию до св. молитов зістаю з найглибшим почитанньом


Крижевцї, дня 22/V.1936.† О.Діонисій,

eпископ.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 147.

Лист № 98


Ваша Ексцеленция !


Вистава в Римі дуже гарно представляєся. Шкода, що наші пізно всьо вислали і не вислали деякого міцнїйшого чоловіка, котрий би був всьо упорядкував, так як то зробили другі народі. Я у Конгрегації нашої просив за інтервенцию в тім напряму і воні обіцяли али річ передана о[тцю]. Каралевскому (Кирило Королевський (Jean François Joseph Charon) (1878-1959 рр.), Прокуратор при Апостольській Столиці – ред.), котрий на свої окулярі дивиться на українскі справі.

Не міг єм порозуміти дорогу того Нїмця з Берліну, котрому В[аша]. Ексцеленция дали свою картку. Пришла менї гадка, чи не є то висланец большевиків. Він тепер подорожовав до Гиспанії [Іспанії – ред.], потім до Африки, звідтам до Франції і т.д. А для чого. Може має за много грошей.

Св. Отец виглядає о много слабшій від минувшого року. Нашим кардиналом має зістати Француз бувшій префект библіотеки.


Во Господі здоровлю і всего добра бажаю.


Крижевцї, дня 22/V.1936.


† О.Діонисій,

eпископ.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 148.
Лист № 99Ваша Ексцеленция !


Усміляюся приняти покликання до Вас на відпочинок. Я у о. Мудрого [Михайла, пароха Руського Керустуру – ред.], котрий тяжко хорий. Звідси іду на Велеград а звідтак коло 20/VII. буду у Львові.

Прошу о св. молитви.


Во Господі здоровлю.


Р[уський]. Керестур 14/VІІ.[19]36.† О.Діонисій,

eп[ис]к[о]п.


Exscelentia!

Болящи поздоровляє болящого и проси од Господа здравиє і вся благая! Пр. Др. […] отходит од нас пятницу 17.VII.

Пропоручит єго до Молитов


Мсгр [Монсиньор – ред.] Мих[айло]. Мудрий, парох


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 149.
Лист № 100ПОШТОВА КАРТКА


«З BARI – BASILICA DI S. NICOLA»Прошу приняти з гроба св. Николая поздоровлення і бажання всего добра.

Дуже гарний тиждень.


Барі 19/9.[19]36.


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


[…]


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 150.
Лист № 101ПОШТОВА КАРТКАВаша Ексцеленция !


Як Господь поблагословит, то буду у Львові в соботу 21.10.

В день 25/VII.


Во Господі здоровлю.


[Місце не вказане – ред.] 23/VII.[19]36.† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 151.
Лист № 102Ваша Ексцеленция !


З нагоди дня св. Ангела прошу приняти найсердечнійші желання так для Вашої особи як і для цілої Вашої Метрополії. Нехай Господь по отвітованю св. Патрона поблагословить всі хресті і хрестики Вашої Ексцеленції, щоби воні принесли і випросили великі ласки з неба так для Вас як і для всіх соєдинених і відділених. Хотяй добре знаю великі Ваші терпіня, але знаю і великі потреби нашої св. Церкви і для того усмілюся висказати бажання:

На многая і благая !


Найсердечнійше во Господі поздоровляю.


Крижевці, дня 10/XII.[19]36† О. Діонісій,

еп[ис]коп


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 169.
Лист № 103Ексцеленция !


Пересилаю від ⁒ пісмо о[тця]. Слижа [Сигизмунда – ред.], котрий просив перенесення до Вашой архиєпархії. Я згодився in principis. Але я не можу його випустити на весну, бо не маю з ким заступити його парохию. Єсли на 1/V.1937 будут усунені всі священникі з Галичини, котрі не мают горожанства, то лишаться слідуючі парохії без священників:


Козарац, понад 1000 душ. – о[тець]. Костюк [Михайло – ред.] не просив горожанства.

Лишня [Лішня – ред.] - // - о[тець]. Іакимів [Михайло – ред.] - // -

Ст[ара]. Дубрава - // - о[тець]. Думка [Тарас – ред.] просив горожанство.

Камениця коло 600 - // - о[тець]. Легенький [Євстахій – ред.] - // -

Сердовичі - // - 8000 - // - о[тець]. Матус [Стефан – ред.] - // - йому обіцяно.

Деревента - // - 800 - // - о[тець]. Слиж [Сигизмунд – ред.] має горожанство, але задля фамілії втікає.


Як Бог поблагословит, то я надіюся, що дістану 2 священників кінцем шкільного року. Для того прошу, єсли буде о[тець]. Слиж писав, відповідь йому дати: коли дістане формалну відпустку з Крижовец. Маю надію, що му буду міг дати коло 1/VIII/1937.


Крижевці, дня 26/XII.[19]36.† О. Діонісій,

еп[ис]коп


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 170.
Лист № 104Ваша Ексцеленция !


Дуже жалую, що я скорше не знав за торжество Рутского и я би був приїхав. В тім часі не міг єм того зробити, бо не позволив министер финанції [фінансів – ред.].

З нагоді зближення Свят Рождества Христового и Нового Року пересилаю найсердечнійші желання так для Ексцеленції як і для цілої Метрополії.

Господь нехай дальше допомагає носити тяжкі хресті і свої і своїх!


Найсердечнійше во Господі поздоровляю і всего добра желаю.


Крижевці, дня 26/XII.[19]36


† О. Діонісій,

еп[ис]коп


Verbalis


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 171.

1937 РІК


Лист № 105Ваша Ексцеленция !


Прошу приняти з нагоди праздника Воскресення Христа Господа найсердечнійші желання.

Христосъ воскресе!


Крижевці, 24/4.1937


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


P.S.

Просьбу о[тця]. Слижа [Сигизмунда – ред.] рекомендую.


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 154.
Лист № 106Ваше Високопреосвященство !


Як Бог позволить, то в четверь по полудню 16:37 приїжджаю до Львова з однім румуньским нашим священником. Прошу Ексцеленцию нас до себе приняти.


Во Господі найсердечнійше поздоровляю.


Познань 28/VI.[19]37.† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 155.
Лист № 107Бланк з єпископським гербом і кардинальським капелюхом.


Ваше Високопреосвященство !


З нагоди празника Вашого Патрона прошу від мене як і від препозита Шаятовича[Даниїла – ред.] приняти найсердечнійші желання.

Тїшуся, коли бачу як Ваша Ексцеленция прикована до крисла і у так високих роках розвиває на всі боки таку гарну працю. Дякую разом з Вашою Ексцеленциєю за таке Боже благословення над клером, котрий з дня на день все лїпше розуміє свою задачу і працює по волї св. Церкви.


Просимо приняти тепле во Господі поздоровлення з препорукою до св. молитов.

Крижевці, дня 7/XII.[19]37.


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 156.
Лист № 108Ваша Ексцеленция !


Фірма «Виноград» замовила у нас літургічне вино і то вагон від 100 бочок по 100 літер. Віно би було вже вислане, як би не було потреба правити 100 літрових бочок. За 2-3 тіжні то буде готове і вино вислане.

Епархия Дяковска від мене бажає мати як посередника запевнення що до […] і кредитної спосібности фірми «Виноград», котра обіцяла платити у 3 місяцях за вино і бочкі.

Прошу смиренно дати мені таке запевнення, хотяй я маю осібну певність що до кредитної спосібности фірми.


Во Господі здоровлю.


Крижевці, дня 7/XII.[19]37.


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 157.
Лист № 109


Бланк з єпископським гербом і кардинальським капелюхом.


Ваша Ексцеленция !


З нагоди Різдвяних Свят і Нового Року пересилаю найсердечнійші желання для Вас і для цілої метрополії.

Був єм в Римі сімі днямі задля Преосв[ященного]. [Василя – ред.] Такача. Він там закликаний. Здаєся що є намірення єго перенести на Підкарпаття або до Гайдурога на Угорщину.

Тяжку скаргу вислано на Преосв[ященного]. [Олександра – ред.] Стойку. Не знати як сей вопрос скінчиться.

Тепер би мав бути рішений вопрос епіскопа за Марморощину. Пропонував єм о[тця]. [Олександра] Хиру (1897-1983 рр.), каноніка і ректора богословії у Ужгороду. За случай перенесення Преосв[ященного]. Стойки думаю що би одинокій був спосібний за столицю у Ужгороду як першій метрополит монс. Волошин (Августин (1874-1945 рр.), греко-католицький священик, президент Карпатської України (1939 р.) – ред.) директор […] у Ужгороду. Він вдовец бездітний, але працьовитий і повний характер. Знаю його давно.

Недавно помер в Загребі метр[ополит]. Бауер [Антон – ред.] гарною смертю, якщо було и життя красне. Він перед смертю пару літ мав молодого […] cum iure successionis [з правом наслідства – ред.]. По смерти не було жадного тертя.

Буваючи в Римі чув єм з одної сторони що при Амбасаді Польской глядают Ексцеленції помічника, не знаючи cum iure successionis. Прошу, о скілько можут Ексцеленция, нехай і сей вопрос упорядкуют. У нинішних часах річ надзвичайно важна. Кард[инал]. Tisserant ( Євген Тіссеран (Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent) (1884-1972 рр.), секретар Конгрегації у справах Східних Церков (1936-1959 рр.) – ред.) певно буде помагати.

Найсердечнійше во Господі поздоровляю і всего добра бажаю. Перед авдієнциєю у Св. Отца на серцю носив єм Вашу Ексцеленцию задля благословення.

Прошу не забути і на мене у св. молитвах.

Під ⁒ висилаю пісмо о[тця]. Майка [Іпатій Іван ЧСВВ – ред.] з Аргентини. Прошу позволити Сестрам на виїздь.


Крижевці, дня 29/XII.[19]37.


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 158.
1938 РІК


Лист № 110Ваша Ексцеленция !


На пісмо відписую:


Нині написав єм і закликав того пана під титулом, котрий може його звідтам його вірве. Не знаю, що школи скаже: чи його звідтам відпустят.

Чи Ексцеленция відписали на мій вопрос за фірму «Виноград» ? Дуже прошу. Вино дістали дуже дешево від Дяковского епіскопа.

Так само знова рекомендую СС. Вас[иліянкам]. за міссию до Аргентині. Зі Загребу СС. Винкентинкі там вже шесту легию посилаю и там вже отверают новицият. Дуже хваляться, що робота гарна і іде ліпше як у нас. А у часу нещастя ту будут мали куда подітися. То сама і за нашій сестри Вас[иліянка]. буде добре. Крім того місії були все від Бога особливійшімі ласкамі провадження.

Великі ласки від Христа Спасителя за Різдво як і за цілу 1938!


Во Господі поздоровляю і всего добра желаю.

Прошу о св. молитви.


Крижевці, 4/I.[19]38.


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 159.
Лист № 111Ваша Ексцеленция !


Прошу приняти мої горячі желання у тіх тяжких часах, щоби Господь через особливійші свої ласкі допомагав і Вам і цілому Українскому народу витримати до кінця на доброї дорогі!

Бажано у Календару на 1939 рік принести о Флорентискім Соборі найголовнійші річі.

Дуже прошу вислати мені фотографії кард[инала]. Ісидора як є у Вас Бессарийона за наш Календар.

Так само прошу, як можливо, скликати з’їзд епіскопату може за осінь сего року. Кард[инал]. Тиссеран [Євген – ред.] дасть деякі добрі Інструкциї за працю у тіх тяжких часах. Епіскопі дістанут скріплення за витримання. Одинокій Бог знає, чого дочекаємо в тім і слідуючім році.

Найсердечнійше поздоровляю і від Господа всего добра бажаю.


Крижевці, дня 13/ІІI.[19]38.


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 160.
Лист № 112Ваше Високопреосвященство !


Прошу приняти найсердечнійший привіт за себе як і цілу Метрополию з нагоди Христового Воскресення:


Христосъ воскресе!


Сердечно дякую за фотографії!


Загреб, 20/4.[19]38.


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 163.
Лист № 113Ваше Високопреосвященство !


У Станиславові що до скликання еписк[опської]. конфер[енції]. я попросив Преосв[ященного]. Григория [Хомишина – ред.], але дістав єм відповідь, що він на основу нашої постанови має лишень право предсідати [головувати – ред.], коли Ексц[еленція]. митрополит заперечений, а не має право Конференції скликати. То право має лишень Ексц[еленція]. Митрополить.

Дуже жаль йому було задля неприємностей, які має Ексцеленция.

На всіх других місцях було всьо у найліпшим порядку.

Завтра вертаю на Підкарпаття і звідтам дому.


Ще раз дякую за всьо. Господь нехай винагородить!Дрогобичъ, 13/VII.[19]38.† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 164.
Лист № 114ПОШТОВА КАРТКА


«Михайловци: Монастир Редемптористов»Ваше Високопреосвященство !


На 30/VII. буду у Львові. Звідтам полагоджу свої річі. Прошу перед від’їздом позволити на пару днів ступити до Вас з моїм секретаром. День приїзду пізнійше напишу.

Всего добра від Господа бажаю.


Чернеча Гора [Мукачево – ред.] 18/VII.[19]38.† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 165.
Лист № 115Ваша Ексцеленция !


Провидініє Боже дає мені нагоду частїйше бувати у Галичині. Дуже много разів я зі страхом правлю там Службу Божу, бо оскілько я можу судити, там єст дуже много ненатурального вина. Дослідно Служба Божа з такім вином не є важною. Коли говорив єм і тії справі з поодинокімі – особенно монахамі, діставав єм відповідь: «Ми правимо з вином, яке дістаємо. Єпіскопі наші мают на се уважати …» Я єм переконання, що та справа дуже важна і щоби – усміляюся написати – Ваша провинция мусіла мати свою півницу для церковного вина і сама директно спроваджувати церковне вино так як роблят по других кат[олицьких]. краях, де лекше дістати натуралне вино. Так напр[имір]. має архієпископ у Оломувцу таку пивницю і всі священників мусят звідтам брати службове вино. Самі священників провідникі сеї пивниці купуют то вино з директних жерел і мают повну певність що таке вино не є фальшоване. Архиєп[ископ]. Пречан (Леопольд, Архиєпископ Оломувскі і Митрополит Моравський (1866-1947) – ред.) більше раз висказував о тім свою гадку словамі: «На часу смерті буду спокійний, що Служби Божі у моїй архієпархії були добрі».

Коли я старався о вино, яке я вислав Цимбалистому [?] , я думав, що у Вас вже єсть, або тепер основана така пивниця для службового вина під доглядом епіскопату, і я дуже тішився, що всі Служби Божі межі нашім народом будут певні, і через се нарід Украінскій дістане більше Божого благословення особенно у тіх катастрофалних часах.

З пісма Вашої Ексцеленції бачу, що священство не бере ту справу досить серйозно і що воні подібно судять так як і монази о тої справі. Як є написано на фляшкі, що є вино натуральне – службове, то вже досить. Я думаю, щоби священникі самої архиєпархії Львівскої могли без всякої трудности розібрати се вино, котре є певно службове і з ним правити Службу Божу, а тамте, котре ще мают, вихосновати на другі цілі.

Але єсли то не іде, то най дієся так як Ексцеленция пишут. Мене то дуже болить, не задля грошей, котрі я готовий сам платити, хотяй я у тяжкім материялнім положенню, але задля самої ідеї, яку споминаю.

Ваша Ексцеленция зробили до тепер великі діла для Украінского народу. Усміляюся попросити: отворить ще і півницю для службового вина і най будут всі священників обов’язані лишь з тої пивниці заберати службове вино, і я маю надію, що буде більше благословення Божого над Укр[аінським]. народом.


Найсердечнійше поздоровляю Ваше Ексцеленцию і прошу о св. молитви.


Крижевці, на праздник Рожд[ества]. Пресв[ятої]. Богородици [21 вересня] 1938.† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 172.

Лист № 116


ПОШТОВА КАРТКА


«Pius PP. XI»Ваше Високопреосвященство !


З гроба св. Петра пересилаємо Вашої Ексцеленції привіт з найбільшимі бажаннямі всего добра так для Вас як і для цілої Метрополиї.


Рим, 6/XI.[19]38.† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


о[тець]. Й[осафат]. Лабай ЧСВВ

о[тець]. Т[ит]. Галущинський ЧСВВ


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 165.

Лист № 117


ПОШТОВА КАРТКА


«Roma – Basilica di San Paolo»Вашої Ексцеленції пересилаю ще раз поздоровлення з гробів св. Петра і Павла з благословом св. Отця підписаний обтягарований з новим хрестом Апост[ольського]. Ординарія і дочасного Администр[атора]. Подкарпатьскої України і смиренно просить о поміч з молитвами!


Рим, 19/XI.[19]38


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


Митрополит Андрей власноручно, після отримання цієї вістки написав:

«Дістав сю історичну картку 24/XI [19]38. Відписав 25/XI [19]38 † Андрей»


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 14.
Лист № 118Ваша Ексцеленция !


Нехай буде мені позволено переслати найсердечнійші желання за день св. Ангела з Карпатскої України. Нехай Господь уділить Вашої Ексцеленції побачити у більшої мірі розвій того, що я ту тепер бачу.

Для Вас і для цілої Метрополії пересилаю у своїх молитвах до Господа прозьба о помічъ на всіх полях.

Εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα !


З найвищою пошаною: Прошу ся о св. молитви.


Хустъ, дня 2/XII.[19]38† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


Verbalis


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 167.

Лист № 119Щоби я міг ту положити добрі фундаменті ліпшої будучності Укр[аїнського]. Народу, потрібні суто добрі підручникі катихетичні. Усміляюся для того попросити Вашу Ексцеленцию щобисте дали вислати 100 екз[емплярів]. Божої науки по найнісшої ціли.

Дальше прошу щоби оден банк, або книгарня, або Ординарият виробив собі свій конто в Хусті чи в Подкарпатьском Банку, чи десь інде, щоби ми могли гроші до Вас пересилати і куповати потрібні книги.

Книги прошу посилати у малих пакунках по 2 к[і]л[о]гр[ам].


Хустъ, дня 2/XII.[19]38† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 168.
Лист № 120


Ваше Високопреосвященство !


З наближачимся днем свят Хрістового Рождества і з Новим Роком складаю найгорячійші желаня як для Ексцеленції так і для цілої провінції, а не меньше для цілого Укр[аїнського]. народу.

Най Господь прикратить дні терпінь і уділить свою силу всьо вихосновати на добре вічне і дочасне!

Що до будучої Конференції з моєї сторони я готовий пріїхати до Вас, а так певно і Преосв[ященний]. з Підкарпаття. Єсли трудно поза Ваші краї, прошу перемінити план і скликати або до Львова, або до Стан[іславова]. або Перем[ишля].

В Господі найсмиренійше поздоровляю.


Съ нами Богъ!


[Без вказання місця і дати – ред.]


† О.Діонисій,

еп[ис]к[о]п.


ЦДІАУЛ, фонд № 358, опис 1, справа 161, аркуш 173.コメント


bottom of page